Download

download, mobile, game, java, ringtone, software, program, antivirus, music

  • Recent Posts

  • Archives

  • Meta

  • Advertisements

اندام جنسی مردان (قسمت اول)

Posted by pouyablog on October 2, 2008

اندام های جنسی مرد ( قسمت اول ) اندازه یک پنیس ( کیر ) واقعی چقدر است ؟ هر مرد به واقع از همان لحظه ای که متوجه اندام جالب توجه خود می شود این سئوال در ذهنش نقش می بندد . ندرتا با مردی مواجه می شوید که از اندازه آلت تناسلی خود رضایت داشته باشد . حتی آنهایی که دارای اندام های بزرگتر از حد معمول هستند نیز گرفتار زیاده طلبی اند ایکاش کمی بزرگتر بود . این شیفتگی نسبت به اندازه ی اندام تناسلی خود منجر به رفتاری غیر می شود . هرگاه دو مرد عریان برای اولین بار با یکدیگر مواجه می شوند مثلا در یک توالت عمومی یا رختکن یا غیره نگاهشان متوجه پنیس یکدیگر خواهد شد و سپس به سرعت اندازه آن را با عضو خود مقایسه می کنند و سپس با دست به آن می پردازند . متاسفانه این اصطلاحا رقابت های جنسی هیچ برنده ای ندارد آنهایی که طالب اندام هایی بزرگتر از اندام های خود هستند همیشه اندوهگینند : احساس ترس در آنان بارز است . هر روز آن مردی سر بلند خواهد بود که دارای بلندترین پنیس خواهد باشد در این رقابت نسنجیده پنیس او در مقابل هر عضو دیگری برنده است شاید یکی دیگر از دلایل پشت پرده ی این تلاش بیهوده وجود تفاوتی عظیم بین پنیس های یک پدر و فرزند باشد که ازکودکی ذهن را به خود مشغول می کند در سن 3 یا 4 سالگی اندام های تناسلی والدین به نظر کودک بسیار بزرگ و عالی می رسد . چند سال بعد هنگام بلوغ این اندام پسران وارد مرحله ی رشد نهایی می شود از همین جا دوره ی آسیب پذیری آغاز می شود اغلب مردان همچنان تردید دارند که آیا پنیس آنها به اندازه ی اندام پدرشان رشد کرده یا نه ؟ بعضی از کسانی که دچار این مشکل هستند تا جایی پیشرفته اند که اعتقاد دارند علت اصلی عدم اعتماد به نفس و حالت شوم و حیای یک مرد این است که تمایل دارد پنیس خود را که هر مردی دیگری متوجه کوچکی آن می شود مخفی نگهدارد . اما طول یک پنیس واقعی چقدر باید باشد ؟ می گویند روزی آبراهام لینکلن پرسید که طول پاهای یک مرد مرد چقدر باید باشد ؟ آقای لینکلن پس از دقیقه ای تامل پاسخ داد : درست به اندازه ای که از بدنش به زمین برسد . به طور واقع بینانه اندازه طبیعی یک پنیس طول کافی برای رسیدن از بدن یک مرد به مجرای واژن است مادامی که اسپرم بتواند براحتی و بودن مانع جاری شود تولید مثل به آسانی صورت بپذیرد . از آنجا که اندازه ی آلت تناسلی یک صفت ژنتیکی است و به شکل ارثی انتقال می یابد هر مردی که پنیس او برای رسیدن به مجرای واژن بسیار کوتاه باشد به سختی ابقا نسل خواهد داشت در واقع نسل مردان دارای پنیس کوتاه نیم میلیون سال پیش منقرض شده است . هیچگونه ارتباطی بین اندازه ی پنیس ( طول یا قطر یا هر معیار دیگری ) توانایی در ایجاد احساس لذت جنسی در زن وجود ندارد غالبا هر جنب هایی از احساس لذت زن در ساختار های جنسی قابل دسترسی و نزدیک متمرکز شده است که شامل کلیتوریس ( چوچوله ) لابیا ( لب های مجرا ) و فضاهای مربوطه است این فضا شامل یک سوم تحتانی واژن است که تقریبا برای هر پنیس بالغ قابل دسترسی است . در رابطه ی جنسی ( مانند هر فعالیت هنری ) این کیفیت است که اهمیت دارد نه کمیت . مطالعات دقیق علمی در مورد طول آلت تناسلی در حال انجام است طول یک پنیس نسبتا راست 6 اینچ است ( هر اینچ 2.5 سانتیمتر ) یعنی به عبارتی 15 سانتیمتر می باشد و محدوده این اندازه بین 4.5 و 8 اینچ است . یک رکورد غیر موثق مربوط یه مردانی است که پنیس او در حالت ایستاده 14 اینچ ( 35 سانتیمتر ) و 3 اینچ قطر دارد ( 7.5 سانتیمتر ) اطلاع درستی از جایی که این ثبت صورت گرفته در دست نیست .
این مقاله ادامه دارد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: